baner3
baner1
baner2

Aktualności

Nowa taryfa dla ciepła - PGKiM Sp. z o. o. 2018

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO.4210.22.2018.ASp z dnia 6 września 2018 r., zatwierdził taryfę na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

W związku z powyższym zawiadamiamy, że stawki zawarte w nowej taryfie będą obowiązywać od dnia 1 października 2018 r.

Tekst taryfy  OTWÓRZ

 

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI wydana dnia 11 października 2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

Stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu Wierzejewice gm. Janikowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - OTWÓRZ

Znak sprawy: N.HK-5210-189/18

Decyzja o zatwierdzeniu nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfa dla WODY I ŚCIEKÓW obowiązująca od 13 czerwca 2018 r. : POBIERZ

Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

Taryfa dla ciepła - PGKiM Sp. z o. o. 2017

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO.4210.25.2017.ASI z dnia 12 lipca 2017 r., zatwierdził taryfę na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

W związku z powyższym zawiadamiamy, że stawki zawarte w nowej taryfie będą obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Tekst taryfy  OTWÓRZ

Nowa taryfa dla ciepła ustalona przez CIECH Soda Polska S.A. 2017

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO.4210.13.2017.JPI z dnia 2 sierpień 2017 r., zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez wytwórcę - CIECH Soda Polska S.A..

W związku z powyższym zawiadamiamy, że zmienione stawki po stronie wytwórcy ciepła, zawarte w nowej taryfie będą obowiązywać od dnia 1 września 2017 r.

Tekst taryfy CIECH Soda Polska S.A. OTWÓRZ

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - PGKiM Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

ul. Kasprowicza 57

88-160 Janikowo


OGŁASZA

Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie gminy Janikowo w okresie od dnia 1 marca 2017r. do dnia 28 lutego 2018r., wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 139).Od dnia 1 marca 2017r. obowiązywać będą następujące ceny:

1. Cena 1 m3 dostarczonej wody (w zł)
2,73 netto 2,95 brutto 

2. Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł)
3,72 netto 4,02 brutto

 

Ustawowa zmiana stawki podatku VAT skutkuje zmianą ceny brutto.

 

Taryfy

Taryfa dla ciepła - PGKiM Sp. z o. o. obowiązująca od 01.10.2018r. OTWÓRZ

Taryfa dla ciepła - CIECH Soda Polska S. A. obowiązująca od 01.09.2017r. OTWÓRZ

Taryfa dla wody i ścieków - obowiązująca od 13.06.2018r. OTWÓRZ

 

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2018 OTWÓRZ

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019 OTWÓRZ

Harmonogram odczytów wodomierzy

Harmonogram odczytów wodomierzy OTWÓRZ

 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Informacja

Poniżej znajdują się pliki określające zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w budownictwie jednorodzinnym OTWÓRZ

Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w budownictwie wielorodzinnym OTWÓRZ

Regulamin korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych OTWÓRZ

 

Informacja dotycząca odbioru popiołu OTWÓRZ

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi OTWÓRZ

Przykład wypełnienia deklaracji o wysokości opłat OTWÓRZ

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych

Aby pobrać wniosek naciśnij POBIERZ

 

 

"Pusl Biznesu" wyróżnia PGKiM Janikowo

1 marca br. w toruńskim Teatrze im. Wilama Horzycy odbyła się gala wręczenia Gazel Biznesu - prestiżowych nagród w corocznym plebiscycie organizowanym przez ogólnopolski dziennik ekonomiczny "Puls Biznesu". Ranking Gazele Biznesu wyróżnia najdynamiczniej rozwijające się małe i średnie firmy, wśród których znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Janikowie.

 

 

Przynależność firmy do elitarnego klubu Gazel Biznesu oparta jest na danych opracowanych przez wywiadownię gospodarczą Coface Poland.